Welkom
De Heemkamer in 'Het Baken'     (Google Maps) Heemkamer, Pastoor van Leeuwenstraat 23, Helmond
Pastoor van Leeuwenstraat 23    5701 JS  Helmond 
Openingstijden: donderdagmiddag 14.00-16.00 uur
elke 2e dinsdagavond van de maand 19.00-21.00 uur
info@heemkundekringhelmont.nl
 


Belangstelling voor het Helmonds verleden

Helmond heeft een boeiende historie. Het is ontstaan vanuit een nederzetting tussen De Haghe en Het Hoogeind die al voor het jaar 1000 moeten hebben bestaan. In 1179 wordt Helmond voor het eerst genoemd in een bulle van Paus Alexander III. De stad werd in 1225 gesticht door Hertog Hendrik I van Brabant en kreeg vermoedelijk stadsrechten omstreeks 1232. Na een aantal eeuwen van voorspoed krijgt Helmond in de late middeleeuwen te maken met tegenslagen en oorlogsgeweld met als dieptepunt de grote stadsbrand van 1587. Sedert de 19e eeuw is Helmond een industriestad geworden met veel metaal- en textielnijverheid. Dit leidde tot een scherpe verdeling tussen arm en rijk, een tweedeling die ook geografisch tot uiting kwam door de Zuid-Willemsvaart.

Voor het cultuurhistorisch erfgoed bestaat steeds meer belangstelling. Tegelijkertijd dreigt er iedere dag veel cultuurgoed verloren te gaan. Dit kan zijn in de vorm van gebruiken, taal, gebouwen of historische voorwerpen.
Daarom is het goed dat in onze samenleving organisaties bestaan, die dit erfgoed proberen te bewaken en te bewaren voor de toekomst, zodat iedereen hiermee kennis kan maken.
De Heemkundekring Helmont is een van die organisaties en zet zich al meer dan zestig jaar daarvoor in. De Heemkundekring Helmont, voorheen Heemkundekring Helmond-Peelland, werd opgericht op 24 mei 1948.

Doel van de vereniging
  • De historie van Helmond en omgeving te bestuderen en te onderzoeken.
  • In brede kring belangstelling te wekken voor de eigen stad en streek.
  • Te waken voor het behoud van de historische en culturele identiteit van Helmond.
  • De resultaten van onderzoek en studie openbaar te maken.